Przynależność do komisji i podkomisji

1. KOMISJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ - przynależność od 16 listopada 2015 r.
   
 • Podkomisja stała ds. finansów samorządowych
  Przynależność od 9 grudnia 2015 roku 
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
  Przynależność od 17 kwietnia 2016 roku do 12 maja 2017 roku
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe
  Przynależność od 30 listopada 2016 roku do 8 grudnia 2016 roku
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
  Przynależność od 23 marca 2017 roku do 20 kwietnia 2017 roku
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowani i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminuy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192)
  Przynależność od 26 stycznia 2018 roku do 6 lutego 2018 roku
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowani i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192)
  Przynależność od 26 stycznia 2018 roku do 6 lutego 2018 roku
2. KOMISJA INFRASTRUKTURY - przynależność od 29 grudnia 2015 r.
 • Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty
  Przynależność od 2 lutego 2017 roku
 • Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa
  Przynależność od 2 lutego 2017 roku
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym
  Przynależność od 22 lutego 2017 roku do 10 maja 2017 roku
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw 
  Przynależność od 7 czerwca 2017 roku do 4 lipca 2017 roku
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048)
  Przynależność od 23 listopada 2017 roku do 30 listopada 2017 roku
 • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048)
  Przynależność od 23 listopada 2017 roku do 30 listopada 2017 roku

3. KOMISJA NADZYWCZAJNA DO ROZPATRZENIA PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO -przynależność od 24.11.2017 r. - przewodnicząca

4. KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA - 
przynależność od 09.11.2018 r. 

 

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna
Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna
Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna
Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna
Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna
Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

 • Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich od 10.12.2015
 • Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1 od 15.01.2016 - przewodnicząca
 • Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju" od 14.04.2016
 • Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich od 3.12.2015
 • Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów miszkańców "Polski powiatowo-gminnej" od 26.01.2017
 • Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego od 15.01.2016 – sekretarz
 • Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego od 14.12.2015
 • Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r. od 21.10.2016
 • Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości od 4.11.2016 – wiceprzewodnicząca
 • Parlamentarny Zespół Strażaków od 10.12.2015
 • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych od 29.12.2015
 • Parlementarny Zespół Wspierania Programu Mieszkanie Plus od 5.07.2018  - wiceprzewodnicząca