Nie ma wolności bez Solidarności

W poniedziałek, 2 października, w Muzeum Regionalnym w Radomsku odbyła się uroczystość z okazji 37. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" i 27. rocznicy powołania Krajowych Struktur Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność".

Wydarzenie było okazją do wręczenia aktywnym działaczom Związku Krzyży Semper Fidelis. Odznaczenia odebrali: Marian Łazuch, Grażyna Ciszewska, Jan Bareła, Jan Szczepańczyk, Grażyna Olczyk, Ryszard Olczyk, Henryka Bareła, Janina Gaj, Andrzej Półrola i Stanisław Trzeciak.