Żołnierze Niezłomni tematem prelekcji

Historii nie da się zakopać! 22 września w szkółce leśnej w Nadleśnictwie Strzałków odbyła się prelekcja Tadeusza Płużańskiego i Leszka Żebrowskiego. Nietypowa lekcja skierowana była do młodzieży szkolnej.

Tematem wydarzenia była historia dotycząca Żołnierzy Niezłomnych. Gośćmi honorowymi byli pułkownik Zbigniew Zieliński i pułkownik Mieczysław Orzełek.

Dziękuję Stowarzyszeniu Pamięci Żołnierzy AK, KWP i NSZ, IPN, Nadleśnictwu Radomsko oraz przede wszystkim młodzieży i wychowawcom.

Wydarzeniu towarzyszyło zwiedzanie wieży obserwacyjnej oraz lekcja edukacyjna, przygotowana przez lasy państwowe.