Wczoraj w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, którego zadaniem jest przygotowanie projektu wprowadzenia w Radomsku tzw. Karty Dużych Rodzin. Celem tego rozwiązania jest oferta skierowana do rodzin wielodzietnych, uprawniająca jej posiadaczy do korzystania z wielu ofert i atrakcji przygotowywanych przez placówki, które włączą się do akcji.

W skład zespołu weszli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, Cechu Rzemieślników, Przedsiębiorców oraz urzędu miasta. Za opracowanie regulaminu „Karty” oraz analizę finansową odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt wprowadzenia przez samorządy Karty Dużej Rodziny był jednym z głównych tematów konferencji „Polska dla rodziny. Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”, która odbyła się 26 września w Warszawie. W warszawskim spotkaniu uczestniczyli m.in. sekretarz generalny Europejskiej Federacji Dużych Rodzin Raúl Sánchez, przedstawiciele organizacji zajmujących się rodziną, ludzie świata nauki i mediów oraz pracownicy administracji rządowej i samorządowej. Gościem specjalnym konferencji była Anna Komorowska, a Radomsko reprezentowały prezydent Anna Milczanowska i wiceprezydent Wioletta Pal.

« »